Най-добрият избор за свободното време!

СРЪЧНИ РЪЦЕ

В кръжока сръчни ръце децата от 9 до 10 години разширяват познанията си за материи, форми, цветове. Работят с природни материали, хартия, тесто и гипс. Изработват пана, картички, мартенички и сувенири. Децата имат възможност да развиват творческото си въображение. Придобиват умения за работа в екип. Кръжочниците участват във всички тържества организирани от ОДК.

РАДИОКЛУБ "ДЕТСКИ СВЯТ"

Радиоклуб "Детски свят"съществува повече от 17 години. Младите журналисти на възраст от 10 до 14 години, след като са получили знания за техника на говора, дикция, поставен глас, изразително четене и изготвяне на сценарий записват ежемесечни радиопредавания в общинско радио "Кърджали".

ЖУРНАЛИСТИКА - СТУДИО "ГЕПИ"

Клубът "Журналистика - телевизионно студио" обединява деца от 8-ми до 12-ти клас с интереси в областта на литературата и журналистиката. Учениците имат възможност да участват в творческия замисъл, подготовката на сценария, изготвянето и реализирането на младежко телевизионно предаване. Участниците в клуба имат възможност да се запознаят с работата в телевизионно студио, да вземат участие в местни новинарски емисии, да повишат своите умения за общуване и творческо мислене.

gepi

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

В школа "Палитра" има ателие "Приложни изкуства". В ателието децата на възраст от 6 до 18 години се запознават с различни материали и техники в приложните изкуства и използването им чрез смесване и комбиниране. Детските творби участват в конкурси и изложби, от които школата е печелила много награди.

paint

БАТИК

В щколата "Палитра" има ателие "Батик". В ателието децата от 6 до 18 години овладяват интересната и колоритна техника батик и получават знания и умения за основите на цветознанието. Детските творби участват в градски, национални и международни изложби и конкурси, от които школата е печелила много награди.

ЖИВОПИС И ГРАФИКА

В школа "Палитра" има ателие "Живопис и графика". В ателието децата са на възраст от 6 до 18 години. Те усвояват основни закони и средства на изящните изкуства. Творбите им участват в много изложби и конкурси на общинско, национално и международно ниво.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

В школа "Палитра" има ателие "Графичен дизайн". В ателието участват деца на възраст от 6 до 18 години. Участниците се запознават с част от изразните средства на визуалната комуникация и добиват умения за по-добро общуване с образите в рекламата и плаката.

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕАТЪР

Работата в клуб "Журналистика - литературен театър" има за цел да се развива и обогатява творческото въображение и мислене на децата, да се овладеят литературният, образно-емоционалния и изпълнителския анализ. В клуба се възпроизвеждат литературни творби със средствата на литературното четене и драматизация. Децата имат възможност да участват в детски празници и тържества, да изявяват своя талант на сцена.

izqva

ФОТОКЛУБ

В този клуб се усвояват теоретически и практически фотографски умения, формира се визуална култура, изучават се изразните средства на публицистичния стил и се създава умения за работа на фотографска техника. Децата от клуба участват във фотоизложби и конкурси, в национални пленери, в походи с практически задачи.

fotoklub

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ "ПОЕЗИЯ И ПРОЗА"

Литературният клуб включва ученици, които имат интереси към литературата и изкуството. Целта на работата в клуба е да се развиват въображението и творческите спосоности на децата, да се усвояват художествените възможности на българския език и неговите изразни средства, разработват се творчески задачи и литературни игри.

poezia_proza

ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА

ДВГ "До Ре Ми" е поканена да пее на 8-ия Детски Етнофестивал в Хасковски Минерални Бани на 31.05.2008 г. и има има специална грамота и плакат за участие. Имала е е свои концерти през 2008 и 2009 година. Участва активно в музикалния живот на гр. Кърджали и на празниците в гр. Джебел. Децата с вълнение очакват своите нови музикални изяви. Приемаме винаги нови деца.

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА ГРУПА

ВИГ "Musicrush" присъства активно в музикалния живот на гр. Кърджали. През 2009г. имаше свой концерт в залата на Културния Дом. Участва в Открита Младежка сцена - 21.10.2009г. за деня на Кърджали, с блок програма от 3 песни в Празничен концерт по случай 9-ти Областен Математически Турнир 21.10.2009г. в Културния Дом, в Антиспин Парти - 1.12.2009 г. в ОДК, в Любовен купон по случай 14.02.2010 г. в ОДК. На 18.05.2010г. групата пееше на празника на гр. Джебел. Винаги приемаме нови ученици.

МОДЕРЕН БАЛЕТ

ТЕАТЪР, ТВОРЧЕСТВО И ИЗЯВА

"Театър творчество и изява е форма, в която деца на възраст от 10 до 12 години правят първи срещи с детското театрално изкуство. Запознават се с различни детски пиеси.Подготвят и представят на сцената на ОДК сценки за празнични тържества.

teatar