Най-добрият избор за свободното време!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФОТОГРАФИЯ„ФОТОПРИКАЗКИ”

СТАТУТ 
Цели: Да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника. Условия за участие:
 • Право на участие в конкурса по фотография имат всички ученици от V до ХІІ клас.
 • 1.Категории: 2.Възрастови групи:
 • Оценка и класиране на участниците и в двете категории ще се извърши в две възрастови групи:
  • І възрастова група - V – VІІІ кл.
  • ІІ възрастова група - ІХ – ХІІ кл.
  3. Общи условия:
  • 3.1.Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и цветни снимки до 5 /пет/ броя.
  • 3.2.Формат на фотографиите – най-малко 20/30 см.
  • 3.3.Показатели за оценка – прецизно техническо изпълнение, художествено решение на избраната тема.
  • 3.4.Всяка фотография да бъде придружена със следната информация: наименование на снимката, трите имена на автора, клас, училище /ИПУ/, град, ръководител, телефон за връзка.
  • 3.5.3.5. Изпратените за участие във фотоконкурса снимки не трябва да са предлагани на предишни конкурси.
  • 3.6.Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; кропване на снимката.
  • 3.7.Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.
  • 3.8.Компетентно жури ще излъчи победителите. Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.
  • 3.9.Ще бъдат присъдени поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди.
  • 3.10.Изпратените фотографии остават във фонда на ОДК – Кърджали
  4.Срокове :
   Фотографиите за конкурса трябва да пристигнат в срок до 19.10.2018 г. на адрес:
   6600 гр.Кърджали
   ул.”Полковник Дервингов” 1
   ЦПЛР - Общински детски комплекс,
   За фотоконкурса

  5.Организация и финансови условия:
  • 5.1.Наградените ученици се придружават от един ръководител.
  • 5.2.Организаторите осигуряват нощувка /хотелска част на манастирски комплекс „Успение Богородично”/ и вечеря на 27.10.2018 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.
  • 5.3.Неполучените награди се изпращат с куриерска служба за сметка на получателя след поискване.
  • Наградените и селектирани от журито фотографии ще бъдат експонирани в Националната изложба „Фотоприказки”, която ще се открие на 27.10.2018 г. от 17.30 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
  • За въпроси и повече информация:
   тел.: 0361/6 23 24
   e-mail: odk_ki@abv.bg