Най-добрият избор за свободното време!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ”

СТАТУТ 

Цели: Условия за участие: 1.Изисквания: 2.Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи: 3. Критерии:

  Oригиналност на идеята, цветово въздействие и композиция, прецизност на изпълнението.
4. Награди:
 • 4.1.Ще бъдат присъдени поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди.
 • 4.2.Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК - Кърджали.
 • 4.3.Наградените и селектирани от журито рисунки и творби ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”,която ще се открие на 27.10.2018 г. от 17.30 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
 • 4.4.Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.

5.Срокове:

  Рисунките и творбите трябва да пристигнат в срок до 19.10.2018 г. на адрес:

  гр.Кърджали 6600
  ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
  ЦПЛР - Общински детски комплекс, За конкурса;
  тел. за информация: 0361 6 23 24

6.Организация и финансови условия:
 • 6.1.Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури.
 • 6.2.Наградените ученици се придружават от един ръководител.
 • 6.3.Неполучените награди се изпращат с куриерска служба за сметка на получателя след поискване.
 • 6.4.Организаторите осигуряват нощувка /хотелска част на манастирски комплекс „Успение Богородично”/ и вечеря на 27.10.2018 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.