Най-добрият избор за свободното време!

КРАЕЗНАНИЕ

В кръжока участват ученици от 5 до 8 клас. Те се запознават с културно - историческото наследство, растителното и билковото разнообразие на Родопите. Чрез многобройните екскурзии с учебна цел и походи, те правят съпоставка между различните райони в България.

ГО-ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ

Учениците посещаващи ДМП са на възраст 9 -12 клас от различни училища в гр. Кърджали. В тази форма учениците се запознават с текстове на различни официални документи от национално и световно значение; с правата на човека и демократичните институции. Провеждат много инициативи, участват във форуми на местни и национално ниво - срещи на НБДМ и срещи с местната власт. Участват в конкурси, изложби и национални прояви на НБДМП.

dmp

КРЪЖОК ПО ЕТНОГРАФИЯ "МАГИЯТА НА ТРАДИЦИИТЕ"

В този кръжок по етнография участват ученици на възраст от 5 до 8 клас. Учениците изработват различни обредни реквизити за празниците - обредни хлябове, сурвачки, мартеници. Децата в кръжока учасват в изложби както на регионално, така и на национално ниво.

МАТЕМАТИКА

Обучението по математика е двустранен процес - учител и ученик. Формата за деца от 5 до 9 клас, които желаят да допълнят своите пропуски, надграждат придобите знания и да се подготвят за матури и изпити.

КОМПЮТЪРЕН СВЯТ

Децата от различна възраст с интерес към компютрите изучават компонентите на компютърната система, компютърни програми и създават своите картички, календари, плакати, презентации, видео клипове. Обработват снимки, видео и музика. Играят компютърни игри.

КЛУБ НА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ

В "Клуб на любознателните" работата с деца включва теми с различна особеност - екология, природни науки, литература, изкуства и любопитни факти и теми от нашия живот, посещения на туристически и природни обекти.

В СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ

Основното в работата на тази форма е получаване на знания за животинския свят и създаване на отговорно отношение , и любов към животните. Дейността е свързана с много походи и екскурзии до най-различни и атрактивни туристически дестинации в района и страната.

ПРИРОДАТА И НИЕ

В тази форма децата получават знания за природата и създаване на отговорно отношение и любов към заобикалящата ни среда. Дейността е свързана и с много походи, и екскурзии.

ЗДРАВЕ, ДОМ, ОБЩУВАНЕ

Форма с ввъзпитателна цел, имаща отношение към поведението на младите хора, общуването, здравословен начин на живот, като превенция и обучение срещу негативните явления в обществото. Заниманията са свързани с много ролеви игри, екскурзии и практически знания. Децата са на възраст от 4 до 12 клас.