Най-добрият избор за свободното време!

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - КЪРДЖАЛИ!

ДОБРЕ ДОШЛИ В НАЙ-ГОЛЯМАТА ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ!
 КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ МЕСЕЦИ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ  2015 г..